Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Các quy trình quản lý chất lượng BVBNĐ

Sô hiệu tên quy trình Ngày ban hành Phiên bản
QT.01.HT Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng và xem xét của lãnh đạo bệnh viện 15/7/2014 1.0 Tải về
QT.02.HT Quy trình xây dựng/sửa đổi và ban hành tài liệu QLCL 29/10/2014 1.0 Tải về
QT.03.HT Quy trình đánh giá sự hài lòng của người bệnh 24/9/2014 2.0 Tải về
QT.04.HT Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại của bệnh nhân, thân nhân 24/9/2014 1.0 Tải về
QT.05.HT Quy trình xử lý sự cố y khoa 09/5/2017 5.0 Tải về
QT.06.HT Quy trình thẩm định năng lực thực hiện kỹ thuật cao 15/3/2017 2.0 Tải về
QT.07.HT Quy trình mượn máy xét nghiệm 10/10/2014 1.0 Tải về
QT.08.HT Quy trình kiểm soát hồ sơ bệnh án 26/3/2016 2.0 Tải về
QT.09.HT Quy trình đăng ký, đánh giá, phê duyệt sáng kiến 01/4/2015 1.0 Tải về
QT.10.HT Quy trình thủ tục xin phép đoàn vào 20/5/2015 1.0 Tải về
QT.11.HT Quy trình tổ chức hội thảo, hội nghị 19/5/2014 1.0 Tải về
QT.16.HT Quy trình thanh toán xuất viện 23/10/2015 1.0 Tải về
QT.17.HT Quy trình thanh toán chi phí 23/10/2015 1.0 Tải về
QT.18.HT Quy trình duyệt BHYT phòng TCKT 23/10/2015 1.0 Tải về
QT.19.HT Quy trình xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 23/10/2015 1.0 Tải về
QT.20.HT Quy trình xử lý văn bản nội bộ 23/10/2015 1.0 Tải về
QT.21.HT Quy trình báo động đỏ nội viện 11/4/2016 1.0 Tải về
QT.22.HT Quy trình lưu trữ hồ sơ thử nghiệm lâm sàng 14/4/2016 1.0 Tải về
 QT.23.HT Quy trình báo động đỏ liên viện 03/11/2016 1.0 Tải về
QT.25.HT Quy trình khám bệnh 01/7/2016 1.0 Tải về
QT.26.HT Quy trình quản lý văn bản 22/02/2017 1.0 Tải về
QT.01.DUOC Quy trình bổ sung hoặc loại bỏ thuốc ra khỏi DMTBV 24/4/2014 1.0 Tải về
QT.02.DUOC Quy trình quản lý tủ thuốc trực 24/4/2014 1.0 Tải về
QT.03.DUOC Quy trình cấp phát thuốc BHYT ngoại trú 24/4/2014 1.0 Tải về
QT.04.DUOC Quy trình pha hóa chất dùng ngoài 24/4/2014 1.0 Tải về
QT.05.DUOC Quy trình chống nhầm lẫn trong cấp phát thuốc 24/4/2014 1.0 Tải về
QT.06.DUOC Quy trình cấp phát thuốc nội trú 24/4/2014 1.0 Tải về
QT.07.DUOC Quy trình nhận hoàn trả thuốc 24/4/2014 1.0 Tải về
QT.11.DUOC Quy trình tiếp nhận, bảo quản, cấp phát hàng hóa 25/5/2015 1.0 Tải về
QT.12.DUOC Quy trình xử lý sự cố dây chuyền lạnh 25/5/2015 1.0 Tải về
QT.13.DUOC Quy trình giám sát sử dụng thuốc Diazepam tĩnh mạch 29/6/2015 1.0 Tải về
QT.14.DUOC Quy trình pha dung dịch lọc máu 01/9/2015 1.0 Tải về
QT.15.DUOC Quy trình theo dõi nồng độc Vancomycin trong máu (TDM Vancomycin) 02/11/2015 1.0 Tải về
QT.24.DUOC Quy trình pha thuốc tiêm vô trùng 15/7/2017 1.0 Tải về
QT.28.HT Quy trình trích sao hồ sơ bệnh án 04/4/2017 1.0 Tải về
QT.29.HT Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức 26/4/2017 1.0 Tải về
QT.30.HT Quy trình xét duyệt công chức, viên chức, người lao động đi công tác nước ngoài, đi nước ngoài về việc riêng 15/8/2017 1.0 Tải về