Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

BVBNĐ được công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Ngày 14/3/2023 Sở Y tế TPHCM đã có có Thông báo số 1696/TB-SYT công nhận BVBNĐ là một trong khối bệnh viện chuyên khoa tại TPHCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. BVBNĐ cũng đã Đoàn kiểm tra bệnh viện của SYT TPHCM đánh giá chất lượng và khảo sát hài lòng theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do BYT ban hành vào ngày 01/3/2023. Kết quả đánh giá bệnh viện đạt mức 4.33 cao hơn năm 2021 là 4.31.

Xem chi tiết tại đây!

M.Q.