Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG KHOA VÀ ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA.

Chiều 03/10/2022, tại cuộc họp giao ban đầu tháng, Ban Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã trân trọng trao quyết định số 3038/QĐ-BVBNĐ và 3040/QĐ-BVBNĐ bổ nhiệm TS. BS Nguyễn Thị Cẩm Hường giữ chức vụ Trưởng khoa Nhiễm C; TS. BS Võ Triều Lý đảm nhiệm chức vụ Trưởng khoa Nhiễm E Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới với thời hạn là 5 năm, kể từ ngày 22/09/2022.
Cũng trong buổi họp, 3 Cử nhân Điều dưỡng Hà Hoàng Diễm Trinh, Ngô Thị Thanh Thúy, Nguyễn Tô Ái Bửu cũng lần lượt được bổ nhiệm giữ chức vụ Điều dưỡng Trưởng khoa Nhiễm B, khoa Nhi A và Khoa Dinh dưỡng tiết chế. Ban Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và đông đảo các cán bộ chủ chốt của Bệnh viện đã chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng vào những cán bộ giữ các vị trí mới được bổ nhiệm sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.