Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG

Nhằm mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ điều dưỡng bệnh viện, từ 28/08/2019 – 01/09/2019, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã tổ chức lớp tập huấn “Cập nhật quy trình truyền máu cho 245 điều dưỡng đang công tác tại bệnh viện.

Trong tháng 9/2019, Phòng điều dưỡng cũng đã mở thêm lớp tập huấn “Cập nhật tiêu chuẩn tiêm an toàn” từ ngày 20-24/09/2019 cho hơn 250 nhân viên điều dưỡng. Qua lớp tập huấn, nhân viên điều dưỡng đã cập nhật kiến thức và nâng cao tay nghề, giúp cho việc chăm sóc và điều trị cho người bệnh ngày càng tốt hơn.

Nguồn: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới