Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chuẩn bị thực hiện mua sắm hóa chất và vật tư y tế năm 2022 theo hình thức đấu thầu rộng rãi để phục vụ công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chuẩn bị thực hiện mua sắm hóa chất và vật tư y tế năm 2022 theo hình thức đấu thầu rộng rãi để phục vụ công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.

Bệnh viện đề nghị các đơn vị cung cấp có năng lực gửi bảng báo giá hàng hóa (bao gồm: bản chào giá, cung cấp mã vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2021 và Quyết định số 637/QĐ-BYT ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Y tế, giá kê khai theo quy định và tài liệu pháp lý của hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Thông tư số 14/2020/TT-BYT và các quy định khác có liên quan) về bệnh viện trước 16 giờ 00 ngày 12/7/2022 tại Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, địa chỉ: 764 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Để hỗ trợ Bệnh viện trong việc tổng hợp, quý công ty vui lòng nộp 01 USB có chứa file mềm của bảng chào giá, tài liệu kỹ thuật (catalogue) của hàng hóa, bản phân loại TTBYT, số lưu hành TTBYT, giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS), các giấy chứng nhận chất lượng, thông báo trúng thầu (đấu thầu rộng rãi) trong vòng 12 tháng trước và các tài liệu khác có liên quan.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, địa chỉ: 764 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: (028) 3923.5804 – (028) 3923.8704.

Lưu ý:

  1. Báo giá có đầy đủ thông tin về đơn giá hàng hóa, đơn vị tính, quy cách đóng gói, ký mã hiệu, nhãn mác hàng hóa, hãng sản xuất, xuất xứ, hãng/ nước chủ sở hữu, năm sản xuất, hàng hóa mới 100%, phân loại trang thiết bị y tế (nếu có), phân nhóm theo Thông tư 14/BYT, số lưu hành TTBYT, mã vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT và Quyết định số 637/QĐ-BYT, giá kê khai, giá trúng thầu (đấu thầu rộng rãi) đã công bố trong vòng 12 tháng trước, thông tin về giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS), chứng nhận ISO 13485, ISO 9001, chứng nhận CE, FDA-Mỹ và thông tin về tính năng kỹ thuật của hàng hóa.
  2. Hiệu lực báo giá đến hết ngày 31/12/2022.
  3. Tất cả các tài liệu có ký tên đóng dấu xác nhận của đơn vị gửi báo giá (đóng giáp lai nếu có 2 trang trở lên). Tất cả các tài liệu được để trong 01 phòng bì lớn thể hiện rõ thông tin công ty và người liên hệ.
  4. Tính năng kỹ thuật của hàng hóa nếu quý công ty nhận thấy có tính chỉ định, quý công ty vui lòng góp ý và đề xuất tính năng tương đương có cùng chức năng, công dụng hoặc tốt hơn để không còn yếu tố chỉ định.
  5. Quý công ty vui lòng không xóa, hay thay đổi thứ tự, vị trí các cột, các dòng, các nội dung trong danh mục báo giá. Nội dung nào không có thì quý công ty để trống hoặc ghi chú không có.
    Mau Bao gia HC-VTYT BVBNĐ nam 2022
    Danh muc hoa chat VTYT nam 2022 V