Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Bệnh dại từ dơi tại Mỹ

Bệnh dại từ dơi tại Mỹ

Từ năm 1960 đến 2018 có 125 trường hợp bệnh dại ở ngưuời được báo cáo tại Hoa Kỳ; 36 (28%) là do chó cắn trong khi bệnh nhân du lịch ngoài nước Mỹ. 89 bẹnh nhân mắc bệnh tạu Mỹ trong đó 62 (7%) là do dơi. Số liệu này được nêu trong báo cáo Vital Sign của bác sĩ thú y  Emily Pieracci – CDC.

Trong báo cáo Vital Sign, bác sĩ thú y của CDC Emily Pieracci, DVM và các đồng nghiệp báo cáo rằng từ năm 1960 đến 2018, tổng cộng 125 trường hợp bệnh dại ở người đã được báo cáo tại Hoa Kỳ; 36 (28%) được cho là do chó cắn trong khi đi du lịch quốc tế. Trong số 89 bệnh nhiễm trùng mắc phải ở Mỹ, 62 (70%) được quy cho dơi. Năm 2018, khoảng 55.000 người đã tìm kiếm PEP sau khi tiếp xúc với một động vật có khả năng mắc bệnh dại.

Phó giám đốc thường trực CDC BS. Anne Schuchat nói “Chúng tôi muốn nâng cao nhận thức về các nguy cơ bệnh dại qua báo cáo này”. “Mọi người có thể không nhận ra rằng dơi mang bệnh dại nên họ tiếp cận dịch vụ y tế  sau khi tiếp xúc  hoặc cầm nắm con dơi. Vết cắn của dơi nhỏ và có thể không được chú ý. Đây là vấn đề vì bệnh dại thì không chữa được khi các triệu chứng xuất hiện”

M.Q. Theo MMWR ngày 12/6/2019.

Nguồn: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới