Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Bảo vệ cơ thể trước SARS-CoV-2: Miễn dịch tự nhiên hay miễn dịch do tiêm vắc xin tốt hơn?

Đây là câu hỏi thường được đặt ra và đôi khi được trả lời theo cảm nhận chủ quan để bảo vệ việc không đi tiêm vắc xin của một số người chưa đồng thuận.

Tạo miễn dịch cộng đồng với dịch bệnh COVID-19 là một trong bốn mục tiêu của Chiến lược tiêm vắc xin phòng COVID-19 vừa được Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG) công bố trong phiên bản cập nhật vào tháng 7 năm 2022. Theo đó, mỗi quốc gia phấn đấu 70% dân số có miễn dịch với vi rút SARS-CoV-2.

Để cơ thể có kháng thể chống lại vi rút SARS-CoV-2, hoặc là theo cách chủ động bằng cách tiêm vắc xin để kích thích cơ thể tạo ra kháng thể, hoặc là theo cách thụ động sau khi mắc bệnh cơ thể sẽ tạo ra kháng thể kháng lại vi rút.

Theo TCYTTG, miễn dịch cơ thể có được từ nhiễm vi rút SARS-CoV-2, còn gọi là miễn dịch tự nhiên, có khả năng bảo vệ cơ thể ở nhiều mức độ khác nhau chống lại sự tái nhiễm, và nếu có tái nhiễm thì ngăn chặn khả năng bệnh trở nặng. Miễn dịch tự nhiên sẽ giảm tác dụng theo thời gian và khả năng bảo vệ sẽ thấp hơn đối với các biến thể mới của vi rút.

So sánh với vắc xin, khả năng bảo vệ cơ thể do miễn dịch tự nhiên chưa có cơ sở chắc chắn, theo TCYTTG, các bằng chứng khoa học ban đầu cho thấy một số vắc-xin COVID-19 cung cấp miễn dịch bảo vệ cơ thể cao hơn so với miễn dịch tự nhiên sau nhiễm vi rút SARS-CoV-2, đặc biệt là việc tiêm vắc xin sẽ làm tăng khả năng miễn dịch bảo vệ cơ thể ở những người đã mắc COVID-19 trước đó.

Điều đặc biệt là, theo TCYTTG cho biết đã có những bằng chứng sơ bộ cho thấy, một người có 3 lần tiếp xúc với “protein spike” (kháng nguyên đặc hiệu của vi rút SARS-CoV-2) do mắc COVID-19 xen lẫn với tiêm vắc xin (tức là một hoặc nhiều lần tiếp xúc do tiêm vắc xin và một hoặc nhiều lần do nhiễm SARS-CoV-2 trước hoặc sau tiêm chủng) có thể cung cấp cho cơ thể khả năng trung hòa vượt trội chống lại các biến thể của vi rút SARS-CoV-2, bao gồm cả Omicron, so với người đã tiêm chủng đủ hai liều, hoặc nhiễm SARS-CoV-2 tự nhiên trước đó mà không tiêm chủng.

Tài liệu tham khảo: “WHO SAGE ROADMAP FOR PRIORITIZING USE OF COVID-19 VACCINES” (WHO, 21 January 2022)

Nguồn: Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh