Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tháng Một 4, 2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

I. SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

Bác sĩ: 06 người
Dược sĩ: 02 người
Chuyên viên: 01 người