Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tháng Mười 21, 2022

BVBNĐ – TẬP HUẤN “SIÊU ÂM, THỞ MÁY TRONG HỒI SỨC CẤP CỨU”

Từ ngày 18 – 20/10/2022, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đã diễn ra khóa học “Siêu âm, thở máy trong hồi sức cấp cứu”. Chương trình học được thực hiện bởi công ty VT healthcare, GE healthcare phối hợp cùng với nhóm Giáo sư của Bệnh viện Nepean, Đại học Sydney, Úc.