Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tháng Chín 30, 2022

TÂN ĐẠI SỨ VƯƠNG QUỐC ANH VÀ ĐOÀN TỔNG LÃNH SỰ ANH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THĂM BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI.

Sáng 30/09/2022, Ngài Iain Frew – Tân Đại sứ Vương Quốc Anh và Đoàn Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM bao gồm: Ông Oliver Todd – Tổng lãnh sự Anh và Ông Sam Wood – Phó tổng lãnh sự Anh cùng các thành viên đã đến thăm, làm việc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (BVBNĐ) và được Ban Giám đốc cùng lãnh đạo các khoa phòng của bệnh viện tiếp đón long trọng.