Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tháng Tám 25, 2022

BVBNĐ – TUYÊN TRUYỀN, PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, TẬP HUẤN: KỸ NĂNG TỰ VỆ, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – CỨU NẠN CỨU HỘ

Ngày 23/8/22, Đoàn Thanh niên CATP và Đoàn Sở Y tế TPHCM đã phối hợp tổ chức Chương trình “Tuyên truyền phòng, chống tội phạm trộm cắp, móc túi phòng chống bạo lực và các tệ nạn xã hội; tập huấn kỹ năng Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (BVBNĐ).