Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tháng Tám 3, 2022

BVBNĐ – KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN “KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CƠ BẢN DÀNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÓ GIƯỜNG BỆNH NỘI TRÚ”

Sáng ngày 01/8/2022, tại hội trường lầu 1 khoa Cấp cứu hồi sức tích cực chống độc trẻ em, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (BVBNĐ) đã khai mạc lớp tập huấn “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh nội trú”