Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tháng Sáu 15, 2022

Virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trong phân nhiều tháng sau khi mắc bệnh

Một nghiên cứu đăng trên trực tuyến tạp chí y khoa JAMA  cho thấy virus SARS-CoV-2 hoặc ít nhất là các mảnh của virus tồn tại lâu hơn ở một số người bị nhiễm bệnh so với xét nghiệm bệnh phẩm đường hô hấp. Sau khi các bệnh phẩm đường hô hấp cho kết quả âm tính, 4% bệnh nhân trong số 113 người tham gia nghiên cứu tiếp tục thải RNA của virus SARS-CoV-2 trong phân  trong ít nhất 7 tháng. Những người này có biểu hiện một số triệu chứng trên đường tiêu hóa của họ.