Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tháng Mười Hai 15, 2021

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TIẾP NHẬN TRUNG TÂM HỒI SỨC TÍCH CỰC NGƯỜI BỆNH COVID-19 TRỰC THUỘC BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Sau tiếp nhận Trung tâm hồi sức tích cực (TT HSTC) COVID-19 BV Việt Đức tại BV Dã chiến số 13 và TT HSTC COVID-19  BV Bạch Mai tại BV Dã chiến số 16, ngày 15/12/2021, TT HSTC COVID-19  trực thuộc Bệnh viện Trung Ương Huế tại TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành sứ mệnh và chính thức chuyển giao cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (BVBNĐ) để tiếp tục công việc tiếp nhận và điều trị các trường hợp bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch.