Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tháng Ba 25, 2021

KỶ NIỆM NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI – HƠN 3 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG.

“Ngày công tác xã hội Việt Nam 25/3” là 1 sự kiện tôn vinh vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân… Nghề công tác xã hội (CTXH) đang ngày càng được nhiều người quan tâm, cho đến thời điểm hiện tại đã trở thành một bộ phận không thể thiếu, đặc biệt là trong bệnh viện.