Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tháng Ba 8, 2021

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRIỂN KHAI TIÊM VACCIN PHÒNG COVID-19 CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vaccin phòng COVID-19 cho nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh điều trị người bệnh COVID-19. Sáng,ngày 08/3/2021, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (BVBNĐ) đã triển khai tiêm vaccin phòng COVID-19 cho toàn thể nhân viên của bệnh viện