Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tháng Tám 28, 2020

TẶNG XE LĂN CHO NGƯỜI BỆNH

Chiều 27/8/2020, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã đến chúc mừng anh Lê Minh Phát ra viện và trao tặng