Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Hội thi cắm hoa ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Hôm nay Công đoàn BVBNĐ đã tổ chức Hội thi cắm hoa nhân kỹ niệm ngày Quốc tế phụ nữ. Tham dự có đại diện của tất cả cácc tổ ccông đoàn bệnh viện. Dưới đây là một số hình ảnh hội thi.