Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Previous
Next

GIỚI THIỆU

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

Thân thiện - An toàn - Hiệu quả

764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 28) 39235804
Fax: (84 28) 39236943

Tin mới

THÔNG TIN TỪ SỞ Y TẾ TP.HCM

HỢP TÁC CHUYÊN MÔN