Vị trí của Bạn: Trang chính Liên hệ

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

Liên hệ

Ảnh của Liên hệ
Địa chỉ:
764 Võ Văn Kiệt,Phường 1,Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (84 8) 39235804 - 39238704

Fax: (84 8) 39236943

http://www.bvbnd.vn

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.